loading...
پرسش و پاسخ
سید محمد صالح بازدید : 4644 دوشنبه 07 مرداد 1392 نظرات (0)

راه های هاي رسیدن به حضورقلب

دفع موانع حضورقلب

يكي از راههاي مهم در به دست آوردن حضورقلب از بين بردن موانعي هست كه مانع ازحضورقلب مي شود. اگرموانع حضورقلب شناخته شود و برطرف شود، مطمئناً مراحل اوليه حضورقلب حاصل مي شود. موانع حضورقلب رامي توان به دودسته بيروني ودروني تقسيم كرد. امور بيروني ماننداصواتي كه به گوش مي رسد و يا اشكالاتي كه  به ديده انسان ظاهرمي شود.اين ديدني وشنيدني ها هنگامي كه درمعرض ديد و شنيدانسان قراربگيرند،افكار وي را به سوي خود جذب مي كنند ومانع از تمركز حواس مي شوند.انسان هايي كه از همت والايي برخوردارند دستخوش اين افكار و اوهام نمي شوند. اماكساني كه از چنين اراده اي محرومند بايد با اين افكار مبارزه ومانع ازخطورآن ها به قلب شوند. به عنوان مثال آنچه فكر انسان رامشغول مي كند از جلو چشم خود دوركنند. درمكان هايي نماز بخوانندكه نزديك خيابان يامكان هاي شلوغ نباشد.هنگامي كه براي نماز ايستاده، ديده را به محل سجده دوخته و تجسم كنندكه درمقابل خداوندقرارگرفته اند.[2]و موارد ديگر كه مانع ورود اين افكار به قلب مي شود.

عوامل دروني به مراتب بيشتر از عوامل بيروني انسان را دستخوش تغيير مي کند. بنابراين مبارزه با آن نيز سخت تراست. بيشتر عوامل دروني ناشي از افكار روزمرّه  و مواردي است كه انسان با آنها سر وكاردارد. اگر حس دنياطلبي و حب آن در انسان تقويت شود، ديگر جايي براي حضور خداوند در قلب نمي ماند وحب دنيا جاي حب خداوند را مي گيرد. درحديث مي خوانيم كه :«حُبُّ الدُّنيا رَأسُ كُلِّ خَطيئَهٍ»[3] :دوست داشتن دنيا منشأ همه خطاها وگناهان است. دوست داشتن دنياي فاني انسان را از راه كمال منحرف مي كند و ازنعمت قرب الي الله محروم مي كند.

۲- به جاآوردن نمازدراول وقت

اگر انسان در زمان اذان كار و مشغله خود راكنار بگذارد و به دعوت خدا لبيك بگويد، خداوند نيز رحمت خود را نصيب اومي كند. نماز اول وقت عامل مهمي دركسب حضورقلب است. در قول وفعل معصومين(ع)به اين امر اهتمام والايي شده است.امام باقر(ع)به زراره فرمود: در امر نمازت سستي مكن، زيرا كه رسول خدا(ص)هنگام مردنش فرمود: ازمن نيست كسي كه نمازش را سبك بشمارد،از من نيست كسي كه مسكري را بياشامد، به خدا قسم كه وارد نمي شوند بر من نزد حوض.[4] امام كاظم(ع)نيز در همين رابطه به امام رضا(ع)فرمود: اي پسرمن همانا به شفاعت ما نايل نمي شودكسي كه نمازش راسبك شمارد.[5]

در سيره معصومين(ع) نيز اهتمام به نماز اول وقت متجلّي بوده است. از بعضي از زنهاي پيامبراكرم(ص)نقل شده كه رسول خدا(ص)با ما صحبت مي كرد و ما هم با او صحبت مي كرديم، چون وقت نماز مي رسيدگويي او ما را نمي شناخت و ما او را نمي شناختيم.[6] اميرمؤمنان علي(ع) نيز هنگام نماز به خودمي پيچيد و متزلزل مي شد وقتي علت را از ايشان مي پرسيدند، مي فرمود: وقت امانتي كه خداوند آن را به آسمان ها و زمين عرضه داشت و از تحمل آن ابا كردند و ازآن ترسيدند،رسيده است. [7] امام حسن(ع)وامام حسين(ع)نيز وقت وضو رنگشان تغييرمي كرد ومفاصلشان مي لرزيد[8]بنابراین نماز اول وقت  يعني اجابت خداوند در قلب وآماده شدن براي رسيدن به قرب الهي.

۳- فراغت قلب

مهمترين راه براي كسب حضورقلب،فراغت قلب است. به اين معنا كه انسان قلب خود را از هر چيزي كه باعث مي شود ارتباط او با خدا قطع شود را از بين ببرد. امام خميني(ره) در اين باره مي فرمايد:انسان در زمان اشتغال به عبادت،خود را از اشتغالات و هموم دنيايي فارغ كند و توجه قلب را از امور متفرقه وخواطرمتشتت منصرف نمايد و دل را يكسره خالي وخالص براي توجه به عبادات ومناجات با حق تعالي نمايد و تا فراغت قلب ازاين امورحاصل نشود،فرصت براي او و عبادت او حاصل نمي شود.[9]

اهميت اين فراغت قلب ازغيرخدا تا آنجاست كه درحديث مي خوانيم:«انَّ اللهَ لايَنظُرُ الي صُوَرِكُم ولكن يَنظُرُ الي قُلوبِكُم»[10] :خداوندهرگزبه صورت هاي شمانگاه نمي كند،بلكه به دلهاي شمانگاه مي كند.

۴- توجه به معانی ومفاهيم نماز

توجه به معاني و مفاهيم اذكار نماز خود عامل ديگري دركسب حضورقلب است. به اين معناكه نمازگزار درهنگام نماز به معاني اين اذكارتوجه كندكه خود اين توجه، باعث تمركزحواس و مانع از آشفتگي افكار مي شود. اذكار نماز داراي مفاهيم والايي است كه هركس به اندازه فهم خود مي تواند از آن بهره مندگردد و از ثمرات معنوي آن فيض ببرد.

به غيرازمواردي كه درباره تحصيل حضورقلب آورده شد.موارد ديگري نيز وجودداردكه مي تواند انسان را در تحصيل اين امر مهم كه باعث قبولي  نمازاست،كمك كند. امامهمترين عامل، توجه به عظمت معبود وضعف مخلوق است و با اين توجه تهي كردن قلب از هر چيز جز اين معبودعظيم.

نماز 

سید محمد صالح بازدید : 295 دوشنبه 07 مرداد 1392 نظرات (0)

روایاتی درباره ی نماز اول وقت

اهل بیت(علیهم السلام)به نماز اول وقت اهتمام ویژه ای داشتند و برآن بسیار تأکید کرده اند. اگر انسان در زمان اذان، كار و مشغله خود راكنار بگذارد و به دعوت خدا لبيك بگويد، خداوند نيز رحمت خود را نصيب اومي كند. نماز اول وقت عامل مهمي دركسب حضورقلب است. در قول و فعل معصومين(ع)به اين امر اهتمام والايي شده است. در راس معصومین(ع) پیامبر اعظم (ص)به این امر توجه ویژه ای داشته است. ایشان در این باره می فرمایند: هیچ گاه وقت نماز نمی رسد مگر اینکه فرشته ای در میان مردم ندا می دهد که : ای مردم بپاخیزید و با نماز خود آتشهایی را که برافروخته اید خاموش کنید. (مجلسی،1403ق، 82 / 209 )

از حضرت محمّد(ص) پرسیدند: بهترین اعمال کدام است ؟ فرمودند : خواندن نماز در اول وقتش.(قمی، 1355ش، 2 /42 )

امام باقر(ع)به زراره فرمود: در امر نمازت سستي مكن، زيرا كه رسول خدا(ص)هنگام مردنش فرمود: ازمن نيست كسي كه نمازش را سبك بشمارد، از من نيست كسي كه مسكري را بياشامد، به خدا قسم كه وارد نمي شوند بر من نزد حوض.( كليني، 1383ق، 3/269. )

از بعضي از زنهاي پيامبراكرم(ص)نقل شده كه رسول خدا(ص)با ما صحبت مي كرد و ما هم با او صحبت مي كرديم، چون وقت نماز مي رسيدگويي او ما را نمي شناخت و ما او را نمي شناختيم. (نوري طبرسي، 1383ق، باب2، حديث17)

بنابراین نماز اول وقت  يعني اجابت خداوند در قلب وآماده شدن براي رسيدن به قرب الهي. پیامبر اعظم(ص) در قرآن کریم به عنوان اسوه تمامی مسلمانان معرفی شده است و این به این معنا هست که مسلمانان باید سخنان گهربار ایشان را در زندگی اجرا کنند و یکی از موارد سخنان ایشان، نماز است که باید با آداب آن از جمله در اول وقت به جا آورده شود. 

نماز

سید محمد صالح بازدید : 355 شنبه 05 مرداد 1392 نظرات (0)

نماز برترینِ اعمال

نمازجزء برنامه انبياء بوده است.آنجاكه حضرت عيسي(ع)درگهواره مي فرمايد: «وَ جَعَلَني‏ مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصاني‏ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا »(مريم/31) و هر جا كه باشم مرا بركت داده و تا زنده‏ام به نماز و زكات وصيت كرده است.  حضرت ابراهيم(ع)نيزبه اين ستون دين توجه خاصي داشته،آنجاكه درقرآن مي خوانيم:« رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي‏ بِوادٍ غَيْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون‏ »(ابراهيم /37)  اى پروردگار ما، برخى از فرزندانم را به واديى بى‏هيچ كشته‏اى، نزديك خانه گرامى تو جاى دادم، اى پروردگار ما، تا نماز بگزارند. دلهاى مردمان چنان كن كه هواى آنها كند و از هر ثمره‏اى روزيشان ده، باشد كه سپاس گزارند.

پیامبر اعظم(ص) به عنوان معلم و مربی واقعی انسان ها  و آخرین فرستاده الهی به نحو شایسه به اهمیت این رکن عبادی توجه داشته است آنجا که می فرماید:«الصَّلاهُ عَمودُ الدّين»( ري شهري، 1375ش، 2/1628.):نمازستون دين است.

ایشان نماز را به عنوان برترین اعمال معرفی می کنند و در این باره به اسامه می فرمایند: پیوسته نماز بخوان که آن برترین کار بندگان است. چون نماز سر دین و ستون و تارک آن است.(نبی نژاد، 1389ش،22)

در جای دیگر پرچم اسلام را نماز معرفی می کند: علم الاسلام الصلاة ؛ نماز، پرچم اسلام است . (متّقي هندي ،1409ق، 7/279 حدیث 1887) در جای دیگر می فرمایند: نماز از آداب ( اولیه ) دین است ، و آن مایه خشنودی خدا ، و راه و روش پیامبران الهی است.  (مجلسی، 1366ش، 82/ 231)

همه این موارد حاکی از توجه زیاد رسول گرامی اسلام(ص) به این رکن عبادی است. که آن را به عنوان برترین اعمال معرفی می کند.

  نماز

سید محمد صالح بازدید : 242 جمعه 04 مرداد 1392 نظرات (0)

 نماز اول وقت از نظر امام رضا(علیه السلام)

شیطان دشمن انسانیّت انسان است. نمی خواهد انسان به کمال برسد و به خدا تقرّب یابد؛ به همین جهت سعی داردکه به بهانه های مختلف انسان را از عبادت خدا دورکند و لو اینکه بتواند او را نسبت به وقت نمازبی اعتناکند. بی اعتنایی به حضور به موقع درپیشگاه خداوند،این امید را در دل شیطان تقویت می کندکه او بتواند بنده خدا را نسبت به اصل حضور و عنایت به غایت وکمال مطلق هستی بی اعتنا سازد.(اصفهانی، 1388ش، ص84) به همین خاطراست که امام رضا(علیه السلام)اهتمام  به نمازهای پنجگانه،آن هم در اول وقت راعامل خوف شیطان و مانع ازتسلّط او برانسان می داند.

درسیره عملی امام رضا(علیه السلام)نیزاهتمام کامل به نماز اوّل وقت، حتی درحسّاس ترین شرایط وجودداشته است.

ابراهیم بن موسای قزارگوید: روزی درخراسان در مسجد در خدمت امام رضا(علیه السلام)بودم. برچیزی که ازآن حضرت می خواستم اصرارکردم. دراین هنگام امام برای پیشواز یکی ازجماعت طالبيین[1] بیرون رفت. در راه وقت نماز شد و امام به جنب ساختمانی که در آنجا بود روی آورد و در زیر صخره ای که در نزدیکی آن ساختمان بود،فرودآمد و تنها من در خدمت ایشان بودم. ایشان فرمودند: اذان بگو. عرض کردم: منتظرباشید تا اصحاب به ما بپیوندند. امام فرمود:«غَفَرَاللّهُ لَکَ!لَاتُؤَخِّرَنَّ صَلوهً عَن اَوَّلِ وَقتِهااِلی آخِرِوَقتِهامِن غَیرِعِلَّهٍ عَلیکَ اََبَدًابِاَوَّلِ الوَقتِ»:خداوند تورابیامرزد!هرگز نماز را از اول وقت آن،به آخر وقت آن، بدون علت به تأخیر میفکن،هیچ گاه اول وقت را ازدست مده. پس اذان گفتم ونمازخواندیم.(سپهرلسان الملک،1398 ق، ج14، ص68)

دریکی ازجلسات مناظره ای بین امام رضا(علیه السلام)وعمران صابی بود، امام(علیه السلام)استدلالی کرد که اوتسلیم شد وگفت:اکنون روح من نرم شده حاضرم مکتب تو را بپذیرم، ناگهان صدای اذان بلند شد،امام رضا(علیه السلام)جلسه راترک کرد، مردم گفتند:فرصت حساسی است، چنین فرصتی پیش نمی آید، امام فرمود: اوّل،نماز.

اوکه این تعهد را از امام دید، علاقه اش بیشترشد، بعداز نمازگفتگویش راتکمیل کرد و ایمان آورد.(مجلسی،1366ش، ج49، ص175)


 [1] - ساداتی ازنسل امام علی(علیه السلام)یابرادران آن حضرت.

سید محمد صالح بازدید : 6538 یکشنبه 30 تیر 1392 نظرات (0)

 ســجّاده ای که مادرم برایم هدیه داده بود مــرا به طرف نماز شب کشاند ، بطوریکه اگر یک شب نماز شبم را نمیخواندم فردای ان روز احساس سست بودن میکردم ، دوستان عـزیز اگه خواستین صفای معنوی نماز رو ببرین تو ادامه مطلب آموزش نماز شب رو براتون گذاشتم ، از همین امشب شروع کنید که باهم هر شب برای ظهور آقامون دعا کنیم ، پس قرارمون نماز شب امشب ... منتظرم دیر نکنید ... خوابتون نبره...

کیفیت نماز شب:

نماز شب 8 رکعت است و سپس دو رکعت نماز شفع و آنگاه یک رکعت نماز وتر که با فضیلت ترین نماز شب نماز وتر و شفع است و دو رکعت شفع برتر از وتر است.

برای نماز شب می توان به نماز شفع و وتر اکتفا کرد بلکه می توان در هنگام تنگی وقت تنها به نماز وتر اکتفا کرد.

ابتدا 8 رکعت نماز شب به صورت 4 نماز دو رکعتی مانند نماز صبح می خوانیم و آنگاه 2 رکعت نماز شفع به جا می آوریم که بهتر است در رکعت اول بعد از حمد سوره قل اعوذ برب الناس و در رکعت دوم بعد از حمد حمد سوره فلق خوانده شود.

بدنبال این ده رکعت یک رکعت نماز بنام نماز وتر می گذاریم برای برگزاری بهتر و روح و حال و ثواب بیشتر مستحب است: در نماز وتر بعد از حمد سه بار توحید و یکبار فلق و یک بار ناس می خوانیم و  می توان یک سوره تنها خواند. سپس دستها را برای قنوت به سوی آسمان بالا می بریم ، و حاجات خود را از خدا می خواهیم. و برای چهل مومن دعا و طلب مغفرت می کنیم و 70 با می گوییم:

اَستَغْفِرُ الله رَبّی و اَتُوبُ اِلَیْه.

از پروردگار خود طلب آمرزش و مغفرت می کنم و بسویش بازگشت می نمایم

آنگاه 7 بار می گوییم:

هذا مَقامُ الْعائذُ بِکَ مِنَ النّارِ.

این است مقام کسی که از آتش قیامت به تو پناه می برد.

و بعد 300 مرتبه می گوییم: العفو ،..

به دنبال آن می گوییم:

رَبِّ اغْفِرْلی وَ ارْحَمْنی وَ تُبْ عَلیِّ ، اِنَّکَ اَنْتَ التَّوابُ الْغَفُورُ الرَّحیم.

سزاوار است این نماز با توجه بیشتری خوانده شود

به این جمله ها بیاندیشد:

نماز شب نوریست در تاریکی

خلوتی است در شلوغی

انسی هست در وحشت

التماس دعا     

نمازشب

سید محمد صالح بازدید : 5916 چهارشنبه 26 تیر 1392 نظرات (0)

اهمیت و فواید نماز اول وقت برای بدن انسان

پژوهش های علمی جدید ثابت کرده است که نماز اول وقت فواید بسیاری برای بدن انسان دارد که دلالت بر حکمت فرایض اسلامی و زنده بودن دین اسلام دارد و از جمله این موارد عبارت است از:

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

نماز

سید محمد صالح بازدید : 166 پنجشنبه 23 خرداد 1392 نظرات (0)

چه کنیم تا نمازمان مورد قبول درگاه حق باشد؟

نماز مهمترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهای دیگر هم قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود. و همان طور که اگر انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند، چرک در بدنش نمی ماند نمازهای پنجگانه هم انسان را از گناهان پاک می کند. و سزاوار است که انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و کسی که نماز را پست و سبک شمارد، مانند کسی است که نماز نمی خواند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «کسی که به نماز اهمیّت ندهد و آن را سبک شمارد سزاوار عذاب آخرت است». روزی حضرت در مسجد تشریف داشتند مردی وارد و مشغول نماز شد و رکوع و سجودش را کاملاً به جا نیاورد، حضرت فرمودند: «اگر این مرد در حالی که نمازش این طور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است». پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتاب زدگی نماز نخواند و در حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد و متوجّه باشد که با چه کسی سخن می گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند و اگر انسان در موقع نماز کاملاً به این مطلب توجه کند از خود بی خبر می شود، چنانچه در حال نماز تیر را از پای مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام بیرون کشیدند و آن حضرت متوجّه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی که مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، کبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسکرات و ندادن خمس و زکات بلکه هر معصیتی را ترک کند. و همچنین سزاوار است کارهایی که ثواب نماز را کم می کند بجا نیاورد، مثلاً در حال خواب آلودگی و خودداری از بول به نماز نایستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند و نیز کارهایی که ثواب نماز را زیاد می کند بجا آورد، مثلاً انگشتری عقیق به دست کند و لباس پاکیزه بپوشد و شانه و مسواک کند و خود را خوشبو نماید.

نماز

سید محمد صالح بازدید : 152 پنجشنبه 23 خرداد 1392 نظرات (0)

نماز جمعه دو رکعت است و در روز جمعه جانشین نماز ظهر میشود. در زمان حضور پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) و نائب خواص او واجب عینی است ، اما در زمان غیبت کبری واجب تخییری است ، یعنی میان نماز جمعه و نماز مخیر است ، ولی در زمانی که حکومت عدل اسلامی باشد احتیاط آن است که ترک نشود. همانطور که گفته شد نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح و دو قنوت دارد یکی در رکعت اول پیش از رکوع و دومی در رکعت دوم بعد از رکوع. مستحب است امام در رکعت اول بعد از حمد سوره جمعه را بخواند و در رکعت دوم ، سوره منافقین را و هرگاه مشغول یکی از اینها شود احتیاط واجب آن است که به سوره دیگری عدول نکند. باید قبل از نماز جمعه دو خطبه بوسیله امام جمعه خوانده شود. خطبه ها میبایست بنابر احتیط واجب بعد از اذان ظهر باشدو اگر قبل از آن خوانده شود اعاده کنند. هر یک از خطبه باید مشتمل بر امور زیر باشد: 1-حمد و ثنای الهی 2-صلوات بر محمد و آل محمد 3-وعظ و ارشاد و سفارش به تقوای الهی 4-خواندن یک سوره کوتاه در هر خطبه (بنابر احتیاط واجب) 5-بنابر احتیاط واجب برای خود و مومنین و مومنات استغفار کند و در خطبه دوم ائمه هدی (ع) را هنگام صلوات و درود یک یک نام ببرد. بنابراین خطبه اول شامل پنج قسمت است و خطبه دوم شمال شش قسمت. امام باید خطبه ها را درحال قیام بخواند و میان دوخطبه جلوس مختصری نماید و صدای خود را در حد مقدور به نمازگزاران برساند و وعظ و ارشاد را به زبان قابل فهم برای مردم ایراد کند. شایسته است خطیب ملبس به عمامه و عبا باشد و بر عصا یا مانند آن تکیه کند و قبل از شروع به خطبه ، و قبل از شروع به خطبه به امومین سلام کند و سزاوار است مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مسلمین و جهان اسلام و آن منطقه را برای مردم شرح دهد و آنها را به وظایفشان در برابر این مسائل آشنا سازد و در برابر توطئه های دشمنان به آنها هشدار دهد. پس خطیب باید حد اکثر استفاده را از خطبه ها برای تهذیب نفوس مردم و آگاه ساختن آنها از مسائل مهم روز بنماید که یکی از اهداف اصلی خطبه ها همین است. خطبه ها را با عبارات فصیح و گویا و بلیغ و موثر و نافذ ایراد نماید تا خطبه ها تاثیر لازم را در نفوس مسلمین بگذارد و از این فریضه عبادی سیاسی بهره گیری کامل شود. هرگز به سراغ مسائل تفرقه انداز نرود و مسلمین را به وحدت در مقابل دشمنان دعوت نماید.

نماز جمعه

درباره ما
**********پرسش وپاسخ سایتی است برای پاسخ به سوالات مذهبی شما ورفع شبهات دینی اعتقادی، این مرجع بزرگ از سال 1392 شروع به فعالیت کرده است در این کار ما را یاری کنید.**********
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • بهداشت و درمان
 • سایت سرگرمی و تفریحی
 • دانلود كليپ
 • آموزش ساخت سرور وو
 • وبــ تولــز™
 • انجمن وبلاگ نویسان
 • کیف کوله پشتی
 • افزایش بازدید 1100011 - رایگان
 • جدیدترین و معتبرترین سایت های کلیکی با جایزه
 • جوانکده
 • اباصالح
 • پايگاه اطلاع رسانی هیئت
 • دوست قرآنی
 • آموزش سرا (با ما به اوج برسید...)
 • افزایش بازدید_دانلود رایگان_طراحی بنر
 • ابزار جاوا - نرم افزار - آگهی استخدامی
 • زندگی بی شهدا ننگ بود
 • پایگاه مذهبی ولایت عشق
 • مذهبی
 • 313مبارز
 • چرند پرند
 • شهریاران
 • ㋡شهر خنـــــــــــــــــــــــده㋡
 • گروه خدماتی آخر خوشحالی
 • كلاس اول تا ششم(شاكري زاده)
 • دانلود کده ی دبیرستانی ها
 • خدایی کرببلات بهشته
 • مدرسه ی راهنمایی اسوه (غیر انتفاعی)
 • کشکول مدرسه
 • نمونه سوالات ریاضی راهنمایی
 • سوالات آزمون تیزهوشان
 • بابا جون شیرازی
 • HoTدانلود
 • ثامن تم
 • افزایش بازدید ومحبوبیت در گوگل
 • عصرتاسوعا
 • دانلود نرم افزار
 • پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس
 • فروشگاه عینک آفتابی
 • خرید عینک آفتابی
 • فروشگاه ساز
 • پایگاه شمیم یار
 • دانلود سریال جدید
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  آیا از سایت ما راضی هستید ؟(ازهمه نظر)
  لوگوی ما

  پاسخگویی به سوالات شرعی

  -


  برای حمایت از ما لوگوی ما رادرسایت خود قراردهید.

  -
  ساعت
  روزنما
  آشنایی با آیات هدایت

  سوره قرآن
  کمی تدبردر قرآن

  آیه قرآن
  دعای فرج
  روزشمار غیبت

  به سایت ما رأی دهید.
  به این سایت رأی بدهید
  آمار سایت
 • کل مطالب : 116
 • کل نظرات : 24
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 93
 • آی پی دیروز : 99
 • بازدید امروز : 160
 • باردید دیروز : 227
 • گوگل امروز : 10
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 1,316
 • بازدید ماه : 5,680
 • بازدید سال : 11,220
 • بازدید کلی : 594,896
 • کدهای اختصاصی

  ورود نویسندگان سایت

  ورود نویسندگان سایت

   به پنل مدیریت سایت

  تبادل لینک
  لینک باکس پرسش وپاسخ
  الکسای سایت ما
  خوراک rss

   برای اطلاع از آخرین بروز رسانی به خوراک rss سایت ما سری بزنید.

  rss

  دعوت به همکاری
  آیا دوست دارید نویسنده ی سایت ما شوید پس همین حالا کلیک کنید.
  نویسنده ی سایت ما شوید
  لوگو ی دوستان


  بوی سیب
  مرجع وبلاگهای مذهبی و ارزشمند
  لوگوی عصر ظهور